Đường sắt Việt Nam – Trung Quốc sẽ nối ray từ năm 2025

Đường sắt Việt Nam - Trung Quốc sẽ nối ray từ năm 2025- Ảnh 1.

Theo đó, cục đường sắt hai nước sẽ thúc đẩy việc xây dựng thỏa thuận liên Chính phủ về phương án, điểm nối ray đường sắt khổ tiêu chuẩn giữa ga Lào Cai (Việt Nam) và ga Hà Khẩu Bắc (Trung Quốc).

Đường sắt Việt Nam - Trung Quốc sẽ nối ray từ năm 2025- Ảnh 1.

Tàu liên vận vận chuyển hàng hóa xuất khẩu giữa Việt Nam – Trung Quốc

ĐSVN

Đây sẽ là cơ sở để triển khai xây dựng đoạn tuyến này vào năm 2025, chuẩn bị sẵn sàng cho tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng khổ tiêu chuẩn đang được thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.

Hiện, dự án đấu nối ray giữa ga Lào Cai với ga Hà Khẩu Bắc đã được đề xuất đầu tư giai đoạn 2021 – 2025 với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 2.206 tỉ đồng.

Dự kiến, dự án sẽ xây dựng đường sắt khổ lồng (1.000 mm và 1.435 mm) với điểm đầu tại ga Lào Cai (Km294+775) trên tuyến đường sắt khổ 1.000 mm hiện có của đường sắt Việt Nam; điểm cuối là điểm chính giữa của cầu Hồ Kiều (Trung Quốc) mới. Trong đó, xây dựng mới 2,85 km tuyến đường lồng từ đầu bắc ga Lào Cai đến điểm giữa cầu Hồ Kiều.

Phía Trung Quốc cũng sẽ đầu tư kinh phí xây dựng đường sắt khổ lồng từ ga Hà Khẩu Bắc đến cầu Hồ Kiều mới để nối ray với đường sắt Việt Nam.

Trước đó, dự án tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng cũng đã được Bộ GTVT giao Ban Quản lý dự án đường sắt lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, hiện ban đang triển khai công tác này.

Liên quan đến thúc đẩy các dự án đường sắt qua biên giới, Cục Đường sắt Việt Nam cho biết, hai bên đã trao đổi về nội dung hỗ trợ nghiên cứu khả thi tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng và lập quy hoạch các tuyến đường sắt Đồng Đăng – Hà Nội, Móng Cái – Hạ Long – Hải Phòng.

Hai bên cũng đã trao đổi về việc phối hợp sửa đổi Hiệp định Đường sắt biên giới Việt – Trung thay thế Hiệp định Đường sắt biên giới ký giữa Bộ GTVT & Bưu điện Việt Nam và Bộ Đường sắt Trung Quốc năm 1992.

Mục tiêu hướng tới tách bạch quản lý nhà nước và hoạt động của doanh nghiệp vận tải trong hoạt động vận tải liên vận quốc tế bằng đường sắt; tăng cường chia sẻ thông tin về cơ cấu tổ chức và chức năng của các cơ quan hữu quan, doanh nghiệp đường sắt của Việt Nam để cùng nghiên cứu điều chỉnh dự thảo hiệp định cho phù hợp với cơ cấu tổ chức đường sắt của hai nước.

//Chèn ads giữa bài
(runinit = window.runinit || []).push(function () {
//Nếu k chạy ads thì return
if (typeof _chkPrLink != ‘undefined’ && _chkPrLink)
return;

var mutexAds = ”;
var content = $(‘[data-role=”content”]’);
if (content.length > 0) {
var childNodes = content[0].childNodes;
for (i = 0; i = 0) {
isPhotoOrVideo = true;
}
}

try {
if ((i >= childNodes.length / 2 – 1) && (i < childNodes.length / 2) && !isPhotoOrVideo) {
if (i <= childNodes.length – 3) {
childNode.after(htmlToElement(mutexAds));
arfAsync.push("l2srqb41");
}
break;
}
}
catch (e) { }
}
}
});
function htmlToElement(html) {
var template = document.createElement('template');
template.innerHTML = html;
return template.content.firstChild;
}

if (pageSettings.allowAds) {
(function (d, a, b, l, e, _) {
if (d[b] && d[b].q) return;
d[b] = function () {
(d[b].q = d[b].q || []).push(arguments)
};
e = a.createElement(l);
e.async = 1;
e.charset = ‘utf-8’;
e.src = ‘//static.dable.io/dist/plugin.min.js’;
_ = a.getElementsByTagName(l)[0];
_.parentNode.insertBefore(e, _);
})(window, document, ‘dable’, ‘script’);
dable(‘sendLogOnce’);
dable(‘renderWidget’, ‘dablewidget_QXedqQel’);
}

Hiện, dự án đấu nối ray giữa ga Lào Cai với ga Hà Khẩu Bắc đã được đề xuất đầu tư giai đoạn 2021 – 2025 với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 2.206 tỉ đồng.

Dự kiến, dự án sẽ xây dựng đường sắt khổ lồng (1.000 mm và 1.435 mm) với điểm đầu tại ga Lào Cai (Km294+775) trên tuyến đường sắt khổ 1.000 mm hiện có của đường sắt Việt Nam; điểm cuối là điểm chính giữa của cầu Hồ Kiều (Trung Quốc) mới. Trong đó, xây dựng mới 2,85 km tuyến đường lồng từ đầu bắc ga Lào Cai đến điểm giữa cầu Hồ Kiều.

Phía Trung Quốc cũng sẽ đầu tư kinh phí xây dựng đường sắt khổ lồng từ ga Hà Khẩu Bắc đến cầu Hồ Kiều mới để nối ray với đường sắt Việt Nam.

Trước đó, dự án tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng cũng đã được Bộ GTVT giao Ban Quản lý dự án đường sắt lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, hiện ban đang triển khai công tác này.

Liên quan đến thúc đẩy các dự án đường sắt qua biên giới, Cục Đường sắt Việt Nam cho biết, hai bên đã trao đổi về nội dung hỗ trợ nghiên cứu khả thi tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng và lập quy hoạch các tuyến đường sắt Đồng Đăng – Hà Nội, Móng Cái – Hạ Long – Hải Phòng.

Hai bên cũng đã trao đổi về việc phối hợp sửa đổi Hiệp định Đường sắt biên giới Việt – Trung thay thế Hiệp định Đường sắt biên giới ký giữa Bộ GTVT & Bưu điện Việt Nam và Bộ Đường sắt Trung Quốc năm 1992.

Mục tiêu hướng tới tách bạch quản lý nhà nước và hoạt động của doanh nghiệp vận tải trong hoạt động vận tải liên vận quốc tế bằng đường sắt; tăng cường chia sẻ thông tin về cơ cấu tổ chức và chức năng của các cơ quan hữu quan, doanh nghiệp đường sắt của Việt Nam để cùng nghiên cứu điều chỉnh dự thảo hiệp định cho phù hợp với cơ cấu tổ chức đường sắt của hai nước.

All in one