Dụng Cụ Phòng Thí Nghiệm

0.1 PCR 8-strip tubes

Dụng Cụ Phòng Thí Nghiệm

0.2ml PCR 8-strip tubes

Dụng Cụ Phòng Thí Nghiệm

0.5M EDTA, pH 8.0

Dụng Cụ Phòng Thí Nghiệm

3M Solution Acetate pH 5.2-5.4

Dụng Cụ Phòng Thí Nghiệm

5M Potassium acetate, pH 7.5-9.0

Dụng Cụ Phòng Thí Nghiệm

8-Hydroxyquinoline (AR, cas 148-24-3)

Dụng Cụ Phòng Thí Nghiệm

Ammonium Iron (II) Sulfate Hexahydrate

Dụng Cụ Phòng Thí Nghiệm

Áo blouse trắng tay dài nam/nữ