Cựu chiến binh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu

Đó là một trong những nội dung tiêu biểu trong Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực TN-MT giai đoạn 2024 – 2029 giữa Bộ TN-MT và T.Ư Hội Cựu chiến binh Việt Nam được đại diện lãnh đạo 2 đơn vị ký kết chiều 25.1.

Cựu chiến binh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu- Ảnh 1.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, và Bộ trưởng Bộ TN-MT Đặng Quốc Khánh ký kết chương trình phối hợp

P.H

Theo biên bản đã ký, chương trình phối hợp gồm các nội dung: phổ biến, nâng cao nhận thức về chính sách, pháp luật quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; tổ chức các cuộc hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm; cung cấp kiến thức, kỹ năng cho cán bộ hội và hội viên cựu chiến binh các cấp đối với hoạt động quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bộ TN-MT và Hội Cựu chiến binh Việt Nam vận động hội viên cựu chiến binh tham gia quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; phát hiện và nhân rộng mô hình, điển hình cựu chiến binh làm tốt công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu…

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, cho rằng nhiều năm nay Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực đầu tư, triển khai nhiều giải pháp ứng phó, thích ứng nhưng Việt Nam vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề từ biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên.

Bộ TN-TM với trách nhiệm là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các nguồn lực tài nguyên của đất nước cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tổ chức các hoạt động, kỹ năng tham gia hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường cho người dân cùng tham gia, trong đó có hội viên cựu chiến binh.

“Các hội viên cựu chiến binh dù đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó nhưng vẫn sẵn sàng tham gia vào “cuộc chiến” bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu để góp phần xây dựng đất nước ngày càng xanh hơn, đẹp hơn và phát triển bền vững hơn”, thượng tướng Bế Xuân Trường nói.

Bộ trưởng Bộ TN-MT Đặng Quốc Khánh khẳng định, chương trình phối hợp này sẽ được triển khai đồng loạt từ cấp T.Ư đến địa phương sẽ đem lại hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường. Theo đó, các hoạt động trong chương trình không chỉ tác động đến nhận thức mà còn từng bước làm thay đổi, tạo thói quen sống thân thiện với môi trường của hội viên cựu chiến binh cũng như toàn thể người dân trong cộng đồng xã hội.

All in one