Dung Môi Công Nghiệp

CỒN METHANOL – CH3OH

Dung Môi Công Nghiệp

Dung Môi Acetone – C3H6O

HÓA CHẤT NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Hóa Chất Acid Boric – H2BO3

HÓA CHẤT NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Hóa Chất Acid Clohydric – HCL

HÓA CHẤT NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Hóa Chất Acid Flohydric – HF

Hóa Chất Ngành Sơn, Keo Dán, Mực In

Hóa Chất ACID FLUOBORIC – HBF4

HÓA CHẤT NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Hóa Chất Acid Oxalic – C2H2O4

HÓA CHẤT NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Hóa Chất ACID SULPHURIC – H2SO4

Hóa Chất Ngành Gốm Sứ, Thủy Tinh

Hóa Chất Alumium Oxide – AL2O3

Hóa Chất Ngành Gốm Sứ, Thủy Tinh

Hóa Chất AMMONIUM BIFLOURIDE – NH4HF2