Dụng cụ: Pipette thẳng thủy tinh 5ml, chia vạch cuối Iwaki