Ống ly tâm vô trùng hình nón Polypropylene Nunc™ 15mL and 50mL