Pipette thẳng thủy tinh 10ml, chia vạch cuối Iwaki