Bộ dụng cụ Pipetts phòng thí nghiệm Finnpipette™ F2, 100-1000μL