Chai nhỏ giọt trắng (nhiều size)

Chai nhỏ giọt thủy tinh màu trắng
Hãng GENLAB