Ống đong thủy tinh (Simax, nhiều size)

Chất liệu thủy tinh
Hãng Simax — Czech