Chai nhỏ giọt nâu (nhiều size)

Chai nhỏ giọt thủy tinh màu nâu
Hãng GENLAB