Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc tuyển dụng viên chức đợt 02 năm 2024

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (VKIST) thông báo tuyển dụng viên chức đợt 02 năm 2024 với số lượng và chỉ tiêu sau:

    STT

Phòng

Vị trí

Chỉ tiêu

1

Phòng Phát triển kinh doanh công nghệ

Chuyên viên

02

2

Phòng Quản trị Hành chính

Kế toán viên

01

3

Phòng Công nghệ thông tin

Nghiên cứu viên

02

4

Phòng Công nghệ sinh học

Nghiên cứu viên

01

5

Phòng Công nghệ Tích hợp dựa trên IT-BT

Nghiên cứu viên

03

6

Phòng Công nghệ năng lượng và Môi trường

Nghiên cứu viên

02

Tổng

11

Điều kiện đăng ký dự tuyển: có đầy đủ năng lực hành vi dân sự; có phiếu đăng ký dự tuyển đúng mẫu quy định; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm; có đủ sức khỏe để thực hiện công việc; đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm. Mỗi ứng viên chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về hồ sơ đăng ký dự tuyển. Trường hợp thí sinh nộp vào từ 02 vị trí trở lên hoặc khai man, không đúng sự thật sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi hoặc bị hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đã nộp sẽ không được trả lại.