Trường Đại học Trà Vinh: Khánh thành Viện Công nghệ Sinh học

Viện Công nghệ Sinh học trực thuộc Trường Đại học Trà Vinh được thành lập vào ngày 01/08/2023 theo Quyết định số 23 của Hội đồng Trường. Đây là một trong những công trình được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 09/2020. Nguồn vốn đầu tư được huy động từ ngân sách Trung ương, tỉnh và vốn đối ứng của Trường Đại học Trà Vinh.

Viện Công nghệ sinh học thuộc Trường Đại học Trà Vinh gồm các hạng mục chính: Tòa nhà Viện Công nghệ Sinh học với tổng diện tích 2.768 m2; Trại Nghiên cứu ứng dụng công nghệ rau sinh học ăn lá với diện tích khoảng 500 m2; Trại Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học rau ăn củ với diện tích khoảng 500 m2; Trại Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trồng cây ăn trái với diện tích khoảng 1.000 m2; Trại Nghiên cứu cây dược liệu với diện tích khoảng 1.000 m2; Khu Vườn ươm cây nuôi cấy mô với diện tích khoảng 1.000 m2 cùng các công trình phụ trợ khác với tổng diện tích trên 6.000 m2

Với trang thiết bị, máy móc được đầu tư đồng bộ và hiện đại, Viện Công nghệ Sinh học sẽ thực hiện một số nghiên cứu từ cơ bản đến chuyên sâu các lĩnh vực công nghệ sinh học nông nghiệp, thực phẩm và y dược; nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học vào thực tiễn sản xuất…