Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải: Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo và chuyển giao công nghệ

Đại diện các đơn vị chụp hình lưu niệm tại buổi Ký kết

 

PGS.TS Nguyễn Hoàng Long – Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải cho biết, trong những năm qua, thực hiện kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cho các lĩnh vực kinh tế của đất nước, Nhà trường luôn quan tâm tới việc mở rộng và phát triển các chương trình đào tạo mang tính “thực chiến” giúp cho người học tích lũy được kiến thức và kỹ năng; vấn đề thực hành thực tập, trải nghiệm công nghệ ảo cho sinh viên thông qua các mô đun cụ thể tại doanh nghiệp; đồng thời đẩy mạnh tổ chức các chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ theo chuẩn quốc tế về ngoại ngữ, tin học giúp phát huy tốt năng lực của sinh viên, hướng tới đáp ứng được yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực đặt ra hiện nay.