Tag Archives: Heo nhập lậu ‘rần rần’

Heo nhập lậu ‘rần rần’, hỏi địa phương vẫn không biết

Tình trạng nhập lậu heo diễn ra công khai, quy mô lớn và thường xuyên, nhưng khi hỏi đến thì các tỉnh đều báo cáo “bình thường, không biết”. Đó là nghịch lý được nêu ra tại hội nghị hôm qua liên quan đến tình trạng này.

All in one