Tag Archives: Galaxy S24 Series: Đánh dấu sự khởi đầu của kỷ nguyên điện thoại trí tuệ nhân tạo

Galaxy S24 Series: Đánh dấu sự khởi đầu của kỷ nguyên điện thoại trí tuệ nhân tạo

Ngày 30/01/2024, Galaxy S24 Series đã chính thức có mặt trên toàn cầu. Dòng điện thoại này có các tính năng Galaxy trí tuệ nhân tạo (AI) đột phá.