Tag Archives: Cựu chiến binh tham gia bảo vệ môi trường

Cựu chiến binh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu

Hội Cựu chiến binh Việt Nam đồng hành cùng Bộ TN-MT trong nhiệm vụ bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển đất nước ngày càng xanh hơn, đẹp hơn, phát triển bền vững hơn nữa.