TỦ CẤY HÀN QUỐC

 – Đèn chiếu sáng huỳnh quang: 02 cái