QUẠT THỔI KHÍ TỦ CẤY

 – Cơ cấu bảo vệ quá nhiệt, tự động khởi động lại khi motor nguội