HỆ THỐNG NUÔI CẤY NGẬP CHÌM TẠM THỜI PLANTIMA

HỆ THỐNG NUÔI CẤY NGẬP CHÌM TẠM THỜI

HÃNG SẢN XUẤT: ATTECH – ĐÀI LOAN   

MODEL: PLANTIMA          

Hệ thống dùng cho nuôi cấy mô thực vật bao gồm những bình nuôi cây (Plantima) và bộ điều khiển