Hộp đầu típ có lọc tiệt trùng 200uL (Biologix)

Code: 23-0201H
Hộp 96 cái tiệt trùng
Không RNase & Dnase, endotoxin
Hãng Biologix