Hộp đầu típ có lọc tiệt trùng 10uL (Biologix)

Code 23-0011S
Hộp 96 cái tiệt trùng
Giảm bám dính
không RNase & Dnase, endotoxin
Hãng Biologix