Hộp đầu típ có lọc tiệt trùng 1000uL (NEST)

Code: 313012
Hộp 96 cái tiệt trùng
Không DNase & RNase Free
Hãng NEST