Đĩa petri nhựa (phi 60, phi 90 và phi 100mm, tiệt trùng)