Bơm nhựa ( Kim tiêm nhựa hút dung dịch)

Bơm 10ml (C0001751)
Bơm 20ml(C0001752)
Bơm tiêm nhựa dùng bơm Syring lọc cho HPLC
Mỗi gói 100 cái
Hãng ALWSCI TQ