Vietsovpetro: Xây dựng hệ thống quản trị tri thức định hướng phát triển bền vững

Chú trọng phát triển nguồn nhân lực

Là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, những năm gần đây, Liên doanh Việt – Nga (Vietsovpetro) đã trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò địa chất và khai thác dầu khí tại Việt Nam. Trải qua hơn 42 năm hình thành và phát triển, Vietsovpetro đã xây dựng lực lượng lao động có trình độ chuyên môn cao. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học – kỹ thuật, kỹ sư, công nhân lành nghề của Vietsovpetro không ngừng được đào tạo nâng cao trình độ, cập nhật kịp thời công nghệ, kỹ thuật mới, đóng góp to lớn trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, khai thác và xây dựng dầu khí biển cho ngành dầu khí Việt Nam.

Số liệu thống kê cho thấy, năm 2023, tổng số cán bộ, công nhân viên của Vietsovpetro là 7.000 người, với tuổi đời bình quân là 44,36. Trong đó, có 25% số lao động của Vietsovpetro đang trong độ tuổi sắp về hưu (chiếm 1/4 tổng số lao động. ​​Để đáp ứng nhu cầu sản xuất, Vietsovpetro đã và đang chú trọng đầu tư vào công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 5 năm gần đây, Vietsovpetro đã tổ chức đào tạo cho khoảng 11.300 lượt cán bộ (trung bình 1,7 lượt đào tạo/người/năm), trong đó có đến 8.600 lượt đào tạo về chuyên môn (chiếm 76%), điều này cho thấy các chương trình đào tạo đang thiên về chuyên môn nhưng còn thiếu hụt các nội dung nâng cao kỹ năng quản lý và làm việc chuyên nghiệp.

 

Ông Vũ Mai Khanh – Bí Thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Vietsovpetro cho biết, ESG đang là xu hướng được các tập đoàn năng lượng trên thế giới hướng tới và triển khai áp dụng, trong đó có Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. ESG là bộ tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp trong quá trình vận hành một doanh nghiệp theo định hướng phát triển bền vững, bao gồm 3 yếu tố: môi trường (Environmental), xã hội (Social) và quản trị (Governance). Dự án “Xây dựng hệ thống quản trị tri thức và phát triển nguồn nhân lực Vietsovpetro theo định hướng ESG” nằm trong một phần kế hoạch của Chương trình hành động phát triển xanh – phát triển bền vững của Vietsovpetro giai đoạn 2024-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nhằm triển khai hiệu quả chương trình này, Vietsovpetro xác định cần thực hiện 5 nhóm giải pháp, bao gồm nhóm 1: Các giải pháp về chính sách, quản lý; nhóm 2: Các giải pháp về đào tạo, truyền thông; nhóm 3: Các giải pháp kỹ thuật, đầu tư; nhóm 4: Các giải pháp nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; nhóm 5: Các giải pháp khác.

Trong đó, Tổng giám đốc Vũ Mai Khanh nhấn mạnh cần tập trung sử dụng tối ưu các nguồn lực để tổ chức thực hiện đảm bảo theo các yêu cầu và nội dung kế hoạch triển khai dự án. Với mục tiêu và định hướng phát triển của Vietsovpetro trong giai đoạn tới, việc xây dựng một hệ thống quản trị tri thức và phát triển nguồn nhân lực hiệu quả, đồng bộ theo định hướng ESG là bước đi cần thiết và quan trọng đối với Vietsovpetro. Vietsovpetro đã đạt được nhiều thành tựu từ ngày thành lập cho đến nay, nhưng vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt trong việc duy trì và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như việc thích nghi với những thay đổi nhanh chóng của ngành và khu vực. Hướng tới tương lai, Vietsovpetro cần tiếp tục đầu tư vào việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là trong các lĩnh vực quản trị và kỹ năng chuyên môn. Cần chú trọng vào việc thu hút và giữ chân những nhân tài, để bảo đảm Vietsovpetro luôn có một nguồn lực dồi dào, làm chủ khoa học và công nghệ, sáng tạo và đổi mới. Việc áp dụng mô hình quản trị tri thức và đào tạo phát triển nguồn nhân lực theo định hướng ESG sẽ góp phần cho sự phát triển bền vững của Vietsovpetro.

Lan Hương