Ứng dụng công nghệ trong y tế

Ngày nay, các nghiên cứu liên ngành ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của khoa học thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, việc ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực y tế đã mở ra những cơ hội mới không chỉ với chẩn đoán và điều trị bệnh, mà còn là nền tảng cho sự đổi mới trong quản lý dữ liệu dịch vụ chăm sóc sức khỏe và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế toàn cầu.

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức – Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ cho rằng, với sự hợp tác liên ngành này, thời gian tới lĩnh vực công nghệ và y tế sẽ là đôi cánh để ĐHQGHN cất cánh. Hiện nay, quy mô đào tạo khối công nghệ kỹ thuật và y dược đã chiếm 30% trong tổng quy mô tuyển sinh của ĐHQGHN; những sinh viên đầu vào của 2 khối đều là những sinh viên ưu tú; đội ngũ cán bộ của 2 trường đều là những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và y tế. GS Nguyễn Đình Đức cũng đã chia sẻ về Chiến lược phát triển Trường Đại học Công nghệ đến năm 2035, tầm nhìn 2045 với mục tiêu đề ra một số lĩnh vực sẽ vào top 300 trên bảng xếp hạng thế giới năm 2035 và top 200 trên bảng xếp hạng thế giới vào năm 2045.

Nói về sự hợp tác giữa 2 trường, GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành – Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược nhấn mạnh, Trường Đại học Công nghệ và Trường Đại học Y Dược đã có những hợp tác trong một số đề tài về lĩnh vực y tế. GS hy vọng 2 bên sẽ có những sản phẩm khoa học và công nghệ trong lĩnh vực y tế, đồng thời đưa những sản phẩm ứng dụng công nghệ vào thực tiễn.

 

All in one