Tag Archives: thiết bị thí nghiệm

EU là thị trường cung cấp hóa chất lớn thứ 7 cho Việt Nam

Trong số các nhà cung cấp hóa chất lớn cho Việt Nam, EU là thị trường duy nhất chứng kiến kim ngạch tăng. EU là thị trường duy nhất tăng xuất khẩu hóa chất vào Việt Nam EU là thị trường cung cấp hóa chất lớn thứ 7 cho Việt Nam và cũng là nguồn cung duy […]

Xúc tiến thương mại, phát triển thị trường xuất khẩu sản phẩm hóa chất

Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại là một trong các giải pháp để từng bước phát triển thị trường xuất khẩu các sản phẩm hóa chất. Công nghiệp hóa chất là ngành kinh tế có tính chất nền tảng, đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội của […]

All in one