Tag Archives: tăng trưởng cao hơn bình quân ngành

ACB hoàn thành tất cả mục tiêu kinh doanh 2023, tăng trưởng cao hơn bình quân ngành

ACB hoàn thành tất cả mục tiêu kinh doanh 2023, tăng trưởng cao hơn bình quân ngành- Ảnh 1.

Năm 2023, vượt qua những khó khăn của thị trường, ACB hoàn thành tất cả các mục tiêu kinh doanh đã đăng ký ở Đại hội đồng cổ đông, với mức tăng trưởng tín dụng 17,9%, huy động tăng 16,6%, lợi nhuận vượt 20 nghìn tỉ, tiếp tục duy trì tỷ lệ nợ xấu trong nhóm thấp nhất ngành.

All in one