Tag Archives: Sáng kiến #OneMilionTrees đạt hiệu quả nhờ những phương pháp tiên tiến của Gamuda Land

Sáng kiến #OneMilionTrees đạt hiệu quả nhờ những phương pháp tiên tiến của Gamuda Land

Thiên nhiên là một hệ sinh thái với những động vật, thực vật, sinh vật phụ thuộc lẫn nhau giúp duy trì sự phát triển và tồn tại chung trên trái đất. Tuy nhiên, những thập kỷ gần đây, sự cân bằng của thiên nhiên đang có nguy cơ bị phá vỡ do biến đổi khí hậu và mất đa dạng sinh học.

All in one