Tag Archives: rét đậm rét hại ở miền bắc

Miền Bắc đón đợt rét đậm, rét hại mới, có nơi dưới 0 độ C

Từ ngày 20-1, miền Bắc sắp đón đợt rét đậm, rét hại, có nơi dưới 0 độ C.

Miền Bắc được dự báo sắp đón một đợt rét đậm, vùng núi rét hại, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống dưới 9 độ C, vùng núi cao có thể xuống dưới 2 độ C, có nơi dưới 0 độ C.

All in one