Tag Archives: ‘Nếu tiếp tục độc quyền vàng miếng SJC thì phải gia tăng Quỹ Dự trữ vàng’

‘Nếu tiếp tục độc quyền vàng miếng SJC thì phải gia tăng Quỹ Dự trữ vàng’

Theo chuyên gia kinh tế Trần Thọ Đạt, nếu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục phải giữ độc quyền vàng miếng SJC thì cần gia tăng Quỹ Dự trữ vàng và sẵn sàng tăng cung vàng miếng khi giá vàng SJC cao hơn bất thường so với giá vàng thế giới để bình ổn giá.

All in one