Tag Archives: NCB cán mốc 1 triệu khách hàng

Quý IV/2023, NCB cán mốc 1 triệu khách hàng, tăng trưởng ngoại hối tích cực

Hết quý IV/2023, NCB tiếp tục duy trì hoạt động ổn định, cán mốc 1 triệu khách hàng và đạt hơn 96.249 tỉ đồng tổng tải sản, vượt mục tiêu cả năm đã đề ra tại Đại hội Cổ đông thường niên 2023.

All in one