Tag Archives: Mẫu Sơn 3 ngày liên tiếp xuất hiện băng giá

Mẫu Sơn 3 ngày liên tiếp xuất hiện băng giá, khung cảnh kỳ ảo như ở châu Âu

Đến sáng 24/1, nhiệt độ vẫn dưới 0 độ C, băng giá đã xuất hiện liên tục trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 24/1, nhiệt độ trên đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -2,9 độ C, băng giá đã duy trì đến ngày thứ
3 càng dày thêm, tạo khung cảnh kỳ ảo, lạ lẫm, hấp dẫn nhiều du khách.

All in one