Tag Archives: kinh doanh hóa chất

Đà Nẵng: Tăng trách nhiệm của doanh nghiệp trong quản lý tiền chất công nghiệp, hóa chất

Các doanh nghiệp kinh doanh, sử dụng hóa chất cần nắm các quy định pháp luật cũng như tăng cường quản lý, kiểm soát tiền chất công nghiệp, hóa chất. Sáng 17/11, tại TP. Đà Nẵng, Sở Công Thương thành phố tổ chức Hội nghị phổ biến các quy định của pháp luật trong hoạt […]

All in one