Tag Archives: khí carbon dioxide

Hồ nước “bom nổ chậm” đe dọa hàng triệu người

Hồ Kivu ở châu Phi

Đáy hồ Kivu, một trong những hồ lớn ở châu Phi, chứa khí carbon dioxide và methane dễ cháy, có thể gây nguy hiểm cho vô số cộng đồng dân cư.

All in one