Tag Archives: ‘hút’ hàng trăm tấn vàng trong dân?

Lập sàn giao dịch, ‘hút’ hàng trăm tấn vàng trong dân?

Lập sàn giao dịch, 'hút' hàng trăm tấn vàng trong dân?- Ảnh 1.

Cho rằng ở thời điểm hiện tại rất cần có sự thay đổi về phương thức quản lý thị trường vàng, theo một số chuyên gia kinh tế, cụ thể là cần có sự liên thông thị trường vàng trong nước với quốc tế, tính đến lập sàn giao dịch vàng.