Tag Archives: GS.TSKH Nguyễn Đình Đức: Người thầy mở đường và dẫn dắt các thế hệ học trò hội nhập vào nền khoa học thế giới

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức: Người thầy mở đường và dẫn dắt các thế hệ học trò hội nhập vào nền khoa học thế giới

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức – Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội (ĐHQGHN) vừa là nhà khoa học, vừa là nhà giáo đã có nhiều cống hiến cho nền khoa học trong nước và thế giới. Đặc biệt, ông còn được biết đến với vai trò là người thầy mở đường và dẫn dắt các thế hệ học trò hội nhập vào nền khoa học thế giới.

All in one