Tag Archives: Bí ẩn thác nước chảy vào “Chiếc ấm của Quỷ dữ”

Bí ẩn thác nước chảy vào “Chiếc ấm của Quỷ dữ”

Thác nước đôi Devil’s Kettle

Thác nước đôi Devil’s Kettle, thuộc bang Minnesota, Hoa Kỳ, có một dòng chảy vào hồ Superior; tuy nhiên, điểm đến của dòng kia đến bây giờ vẫn còn là một ẩn số của thiên nhiên…

All in one