Tag Archives: bất động sản

7 vướng mắc pháp lý về dự án nhà ở thương mại

Trong báo cáo thị trường bất động sản 10 tháng đầu năm 2023, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), cho biết hiện các dự án nhà ở thương mại đang có 7 vướng mắc về pháp lý. Đầu tiên là vướng thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu […]