Sinh viên Việt Nam với văn hóa sở hữu trí tuệ trong nền kinh tế số

Màn thi thuyết trình của các sinh viên.

Cuộc thi năm nay có 8 đội tham dự. Con số này tăng lên từng năm chứng tỏ các trường đại học trên cả nước cũng như các sinh viên rất quan tâm đến lĩnh vực SHTT. Đây cũng là cơ hội giúp các sinh viên có điều kiện giao lưu, kết nối, trao đổi, học hỏi lẫn nhau những kiến thức về SHTT. Ngoài ra, đây còn là một sân chơi trí tuệ hết sức bổ ích, nơi để các bạn sinh viên thể hiện những hiểu biết của mình cũng như sự sáng tạo, đổi mới trong các phần thi phù hợp với văn hóa SHTT trong nền kinh tế số. Cuộc thi cũng góp phần nâng cao nhận thức của các sinh viên về bảo hộ quyền SHTT, kích thích tinh thần đam mê học hỏi về SHTT trong các trường đại học trên cả nước, từ đó có ý thức bảo vệ quyền SHTT của mình và tôn trọng quyền SHTT của người khác.