Sáng 15/12, Báo Công Thương tổ chức Tọa đàm Nâng cao năng lực quản lý hóa chất: Thực tiễn và giải pháp

Sáng 15/12, Báo Công Thương tổ chức Tọa đàm Nâng cao năng lực quản lý hóa chất: Thực tiễn và giải pháp

Hóa chất là một trong những ngành công nghiệp quan trọng với tính chất đặc thù, cần được quản lý chặt chẽ. Hoạt động liên quan đến hóa chất tại các nhà máy, cơ sở sản xuất công nghiệp luôn tiềm ẩn nguy cơ sự cố hóa chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường và sức khỏe con người, tác động tới sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng và của nền kinh tế nói chung.

Công tác quản lý hóa chất cũng đứng trước rất nhiều khó khăn và cần các giải pháp để nâng cao năng lực quản lý ngành công nghiệp đặc thù này.

Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, xu hướng phát triển bền vững đặt ra yêu cầu cấp thiết cho các doanh nghiệp hóa chất của Việt Nam. Doanh nghiệp cần chủ động xây dựng các giải pháp nâng cao năng lực quản lý hóa chất nhằm phòng ngừa các sự cố hóa chất, tránh rủi ro trong quá trình sản xuất kinh doanh. Đây cũng chính là một trong những giải pháp góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh và thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Trong thời gian qua, Chính phủ, Bộ Công Thương đã nhìn nhận thực trạng này và ban hành hệ thống văn bản pháp luật tương đối đầy đủ về quản lý hóa chất cũng như phòng chống nguy cơ, sự cố hóa chất. Tuy nhiên, các hoạt động này vẫn chưa được thực hiện một cách triệt để.

Để làm rõ hơn về những khó khăn trong thực tiễn của công tác quản lý hoá chất và giải pháp để làm tốt hơn trong thời gian tới, Báo Công Thương tổ chức Chương trình Chính sách và đối thoại với chủ đề: “Nâng cao năng lực quản lý hóa chất: Thực tiễn và giải pháp”.

Diễn giả tham gia Toạ đàm bao gồm:

Ông Phạm Huy Nam Sơn- Phó cục trưởng Cục Hoá chất (Bộ Công Thương)

Ông Đỗ Thanh Bái – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Trách nhiệm tự nguyện của các doanh nghiệp hóa chất Việt Nam (VRCC) – Thành viên Hội Hóa học Việt Nam

Ông Ngô Quốc Khánh – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thiết kế Công nghiệp Hoá chất

Chương trình được tổ chức lúc 9h30 tại Phòng trực tuyến của Báo Công Thương, Tòa nhà Bộ Công Thương, 655 Phạm Văn Đồng, Hà Nội.

All in one