Sản xuất thành công giống nhân tạo cá chạch lửa

Cá chạch lửa (Mastacembelus erythrotaenia Bleeker, 1870) thuộc bộ: Synbranchiformes, họ Mastacembelidae,  giống Mastacembelus. Cá chạch lửa phân bố ở Thái Lan, Lào, Camphuchia, Indonesia và Việt Nam. Ở Việt Nam, cá chạch lửa phân bố ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và trên hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai. Cá sống chủ yếu tầng đáy, những nơi có nhiều sỏi, đá nhỏ và hang hốc hay rễ cây. Cá chạch lửa ăn tạp, bắt mồi chủ yếu vào ban đêm. Trong tự nhiên cá chạch ăn chủ yếu là động vật như sinh vật đáy, ấu trùng côn trùng, giun và một số thực vật thủy sinh.

Cá chạch lửa được sản xuất nhân tạo thành công.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, cá chạch lửa thành thục tốt trong điều kiện nuôi vỗ từ 4-6 tháng. Kích thích sinh sản bằng hormone HCG (Human Chorionic Gonadotropin) cho kết quả rụng trứng 100%, tỷ lệ thụ tinh đạt 76,3% và tỷ lệ nở là 62,7%. Cá nở sau khi thụ tinh từ 58-64 giờ, ống tiêu hóa phát triển hoàn chỉnh vào ngày 12 và cá hấp thụ hết noãn hoàng vào ngày tuổi thứ 18, có thể tập cho cá ăn thức ăn công nghiệp từ ngày tuổi thứ 30.

Diễm Thùy