Hóa Chất Natri Clorua Viên – Muối Viên

  • Tên Hàng Hóa: Natri Clorua Viên
  • Tên Khác: Muối Viên
  • Tên Công Thức: NaCL
  • Xuất xứ: Ấn Độ
  • Dạng: Viên
  • Công Thức: NaCl 99 %
  • Quy cách: 25 kg/bao
  • Chức năng: Hoàn nguyên, tái sinh hạt nhựa trao đổi ion