FORMALINE

. Tên hàng: FORMALINE
. Tên gọi khác: Formal
. Quy cách: 220lit/phuy.
. Công thức: HCHO
. Hàm lượng: 37%
. Xuất xứ: Việt Nam.
. Ngoại quan: dạng lỏng, không màu, mùi cay gây khó chịu khi hít phải