Dụng Cụ Phòng Thí Nghiệm

Chai nhỏ giọt nâu (nhiều size)