Hóa Chất Acid Clohydric – HCL

  • Tên Hàng Hóa: Acid Clohydric, acid Hydrocloric
  • Tên Khác: Axit Khói
  • Tên Công Thức: HCL
  • Quy Cách: Can, Phuy, Bồn
  • Xuất Xứ: Việt Nam, Hàn Quốc, Ấn Độ
  • Ngoại Quan: Dạng lỏng không màu có mùi cay khó chịu, có tính ăn mòn cao…