3M Solution Acetate pH 5.2-5.4

Code: ML009
pH 5.2 – 5.4
Không chứa DNase & RNase
Thích hợp cho các ứng dụng SHPT
Bảo quản nhiệt độ phòng
Hãng Himedia Labs