Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông và quản lý rủi ro thiên tai với dữ liệu vi mô

Các đô thị lớn tại Việt Nam như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đang trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng với hàng loạt dự án phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông như các tuyến đường sắt đô thị, tuyến đường vành đai, mạng lưới xe bus… có chi phí đầu tư lớn, ảnh hưởng đến đời sống – xã hội. Trong bối cảnh điều kiện tự nhiên, kinh tế –  xã hội có nhiều biến động, các rủi ro trong phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu, các chính sách về phát thải… đã đặt ra nhiều vấn đề trong quá trình phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị. Do vậy, các chính sách, dự án cần được xem xét từ góc độ tổng thể, toàn diện, nhằm đảm bảo lợi ích hài hòa giữa các bên liên quan, qua đó đảm bảo sự phát triển bền vững của các đô thị trong tương lai.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi và thảo luận nhiều vấn đề quan trọng gồm: quản lý rủi ro với xã hội có khả năng phục hồi bằng dữ liệu lớn vi mô; tuyến đường sắt 2A Cát Linh và hiệu quả khai thác; phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải trong bối cảnh phát thải bằng không; chu trình quản lý PDCA trong quy hoạch giao thông vận tải bằng mô hình tính toán đô thị; đánh giá dự án giao thông vận tải bằng mô hình tính toán đô thị (CUE Model) và các số liệu đầu vào đầu ra của mô hình; khai thác, sử dụng dữ liệu lớn điện thoại di động trong khảo sát đi lại cá nhân; trích xuất chuyến đi từ dữ liệu điện thoại di động và ứng dụng trong quản lý rủi ro thảm họa.

Tọa đàm đã chia sẻ nhiều vấn đề cần quan tâm trong quá trình quy hoạch phát triển, các rủi ro, công cụ tính toán dự báo, thu thập, khai thác sử dụng dữ liệu lớn, qua đó hỗ trợ tốt hơn cho công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông đô thị, đảm bảo sự phát triển bền vững đô thị trong tương lai.