Miền Bắc sương mù, mưa phùn kéo dài

Hà Nội sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

Dự báo trong 2-3 ngày tới, miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa phùn, sương mù vào đêm và sáng sớm, trưa chiều hửng nắng, đêm và sáng trời rét. Các khu vực khác ngày nắng, ít mưa.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16- 19 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 27-30 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ.

Hà Nội sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.
Hà Nội sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì ở miền Bắc đến khoảng ngày 3/2, sau đó nền nhiệt tăng dần, trời hửng nắng, ấm áp.

Khu vực Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 22-25 độ, phía Nam 25-27 độ.

Dự báo từ ngày 2-6/2, khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế duy trì thời tiết ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Thanh Hóa ngày 2-3/2 có mưa nhỏ, mưa phùn vào đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng, từ 4/2, có sương mù vào sáng sớm, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ tăng.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới ở Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung Bộ.

All in one